ZBRODNICZY WŁADCA

Zarazem zbrodniczy władca-tyran i czający się w podzie­miach spisku mściciel-tyranobójca to nie tylko niezbędne po- stacie-symbole republikańskiego romantyzmu. To również obsesyjny obraz nękający absolutystycznych władców Euro­py. Wystarczą dwa wymowne przykłady.Marian Tyrowicz w swej drobiazgowej i rzetelnej monogra­fii życia i działalności Juliana Goslara — jednego z najwybit­niejszych i najbardziej utalentowanych rewolucjonistów, dzia­łających w dobie Wiosny Ludów na terenie monarchii habs­burskiej, a zwłaszcza w Galicji, podaje interesującą informa­cję. Otóż Goslar, kilkakrotnie aresztowany, po zwolnieniu z twierdzy w Kufsteinie w 1850 roku, podjął ponownie dzia­łalność rewolucyjną, krążąc po Tyrolu i Austrii Górnej, a tak­że Galicji Zachodniej z zamiarem, „aby w najbliższym czasie pod korzystną gwiazdą stosunków europejskich wywołać re­wolucję, o ile mu sił na to stanie, nie tylko w Galicji i innych krajach koronnych Austrii, ale nawet w Rosji i Prusach”.

Witam! Ciesze się że znalazłeś chwilę, żeby zajrzeć na mojego bloga. Mam nadzieję, że podoba Ci się sposób w jaki go prowadzę, a informacje które tu znajdziesz uznasz za przydatne. Jeśli chcesz ze mną pogadać, czegoś dopytać odnośnie artykułów zostaw pytanie w komentarzu albo skorzystaj z formularza kontaktowego! Miłego czytania!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.