WYRAŹNA ROZBIEŻNOŚĆ

Daje się wykryć wyraźna zbieżność między patriotyzmem spiskowym a patrio­tyzmem romantycznym — to zbieżność, a nawet tożsamość osobliwego ekstremizmu patriotycznego, nieraz w swych re­ligijnych uniesieniach dla ojczyzny ocierającego się o bluż- niercze zuchwalstwo, gdy np. romantyczni spiskowcy bądź utożsamiali Konarskiego z Chrystusem, bądź nawet uznawali go za „wyższego” od Chrystusa. Romantyzm doprowadził uczucia patriotyczne — co zresztą było krytykowane nie tyl­ko przez jego zaciekłych antagonistów, ale również i np. przez Norwida — do stanu fanatycznego poświęcenia dla ojczyzny  bezgranicznego oddania sprawie jej wyzwolenia, do stanu gotowości popełnienia dla niej każdego czynu, nawet występ­nego.Toteż Norwid w Memoriale w sprawie „Towarzystwa Usza­nowania Człowieka”, występując przeciw „kaście vel sekcie”, proponował uznanie świętości człowieka, odrzucenie ekster­minacji, „wprowadzenie człowieczej pokory we warunki so­cjalne i historyczne — normalnie, mocno, raźnie, bez-wiolent-nie, niezłomnie” , a kiedy indziej domagając się na emigracji „polskiej władzy prawowitej”, której uszanowania muszą na­być odnawiające się pokolenia, dawał do zrozumienia, że nie obdarza zaufaniem „samodzierżców spisków”. W imię chrze­ścijaństwa Norwid dialogował z pokoleniem zemsty, pokole­niem „świętokrzyżców”, których znał i na zawsze zapamiętał z czasów warszawskiej młodości.

Witam! Ciesze się że znalazłeś chwilę, żeby zajrzeć na mojego bloga. Mam nadzieję, że podoba Ci się sposób w jaki go prowadzę, a informacje które tu znajdziesz uznasz za przydatne. Jeśli chcesz ze mną pogadać, czegoś dopytać odnośnie artykułów zostaw pytanie w komentarzu albo skorzystaj z formularza kontaktowego! Miłego czytania!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.