WYCZUCIE KULTURY

Wyzucie kultury spiskowej z przejawów prywatności było konieczną konsekwencją struktury tajnego związku. Jak na to wskazał Simmel, wojsko, gmina religijna, tajny związek musi rościć sobie prawo do całej osobowości jednostki — ina­czej niemożliwe byłoby zorganizowanie skutecznie działającej, spójnej jedności grupy. Tajność, będąca niewątpliwym wyod­rębnieniem z szerszej społeczności, zarazem zostaje w swym „efekcie indywidualizującym i różnicującym” zniwelowana wskutek „utraty indywidualnego charakteru przez poszczegól­nych członków tajnego związku”, podporządkowanych ściśle hierarchicznej, centralnej władzy zwierzchniej. Zanikać więc musi osobowość jako taka, a na plan pierwszy wysuwa się rola w tajnym stowarzyszeniu. W nim zawsze — jak dowo­dzi Simmel — „obiektywna struktura góruje nad tym, co sta­nowi osobisty wkład członków grupy. Hierarchiczny porządek uwzględnia jednostkę tylko o tyle, o ile pełni ona z góry okre­śloną rolę; hierarchia przygotowuje dja każdego członka jak gdyby stylizowany kostium, w którym zacierają się jego rysy indywidualne.” Takim kostiumem dla sprzysiężenia młodzień­ców stał się właśnie romantyczny tyrteizm, domagający się programowo poświęcenia tego, co osobiste, na ołtarzu — jak wówczas mawiano w języku „religii patriotyzmu” — dobra zbiorowości.

Witam! Ciesze się że znalazłeś chwilę, żeby zajrzeć na mojego bloga. Mam nadzieję, że podoba Ci się sposób w jaki go prowadzę, a informacje które tu znajdziesz uznasz za przydatne. Jeśli chcesz ze mną pogadać, czegoś dopytać odnośnie artykułów zostaw pytanie w komentarzu albo skorzystaj z formularza kontaktowego! Miłego czytania!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.