TRUDNO O LEPSZY DOWÓD

Trudno wprost znaleźć lepszy dowód na „romantyczny styl” Wiosny Ludów — wiersz Ujejskiego wzmacnia go niezmiernie, gdyż steatralizowanym już samym w sobie wydarzeniom na­daje operowo-teatralną wykładnię, posługującą się romantycz­nymi symbolami. Spotęgowanie owo wydobywa z wielkim re­torycznym przyciskiem postawę autora jako świadomego akto­ra romantycznego teatru rewolucji. Wspomnienie nie może wygasnąć — i ciągle płonie „biały pożar w duszach” roman­tyków.,Kształtować w zarodku nowe doświad­czenia — to dopiero z dystansu historycznego wydaje się, że rozpoznajemy to, co już znane, podczas gdy w istocie mamy do czynienia z otwieraniem nowego horyzontu albo z antycypo­waniem „nie urzeczywistnionych możliwości”. Sposób rozu­mienia zdolności kreacyjnej literatury zostaje zatem zmodyfi­kowany w obrębie Jaussowskiej „estetyki recepcji i oddziały­wania”, która stanowi niezbędną, organiczną część każdej estetyki literatury.

Witam! Ciesze się że znalazłeś chwilę, żeby zajrzeć na mojego bloga. Mam nadzieję, że podoba Ci się sposób w jaki go prowadzę, a informacje które tu znajdziesz uznasz za przydatne. Jeśli chcesz ze mną pogadać, czegoś dopytać odnośnie artykułów zostaw pytanie w komentarzu albo skorzystaj z formularza kontaktowego! Miłego czytania!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.