POWODY I CELE

Wielka Rewolucja Francuska to pierwsza rewolucja nowo­żytna, ujawniły się w niej pewne prawidłowości, które potem będą się powtarzać. Zwrócono uwagę na to, jak mierna i wątła była działalność teatru zawodowego podczas rewolucji. Zastę­pował go niejako teatr życia, rewolucja jako teatr społeczeń­stwa.Wśród powodów i celów owej powszechnej teatraliza­cji na czoło wysuwają się dwa. Po pierwsze, rewolucja orga­nizująca się na wzór święta czy karnawału umożliwia estetyczną internalizację, przeżycie jej jako wartości estetycznej.Po drugie, jak słusznie twierdzi Duvignaud, teatralizacja po­jawiająca się podczas rewolucji tworzy swoistą, względnie spójną odpowiedź na zagrożenie bądź zniszczenie dotychcza­sowego kanonu społecznych zachowań. „Z tego powodu nie opłaca się mówić o teatrze rewolucyjnym, ponieważ rewolucja wykorzystuje wszystkie zasoby ludzkie: imaginacyjne, możli­we, realne, aby budować te akty lub te postawy, które umy­kają ustalonym strukturom. Społeczeństwo się teatralizuje w fazie rewolucyjnej i nie ma potrzeby teatru, chociażby był re­wolucyjny — może on się przydać jedynie dla celów indoktry­nacji i wyjaśnienia polityki społeczeństwa, ale to inna kwe­stia.”

Witam! Ciesze się że znalazłeś chwilę, żeby zajrzeć na mojego bloga. Mam nadzieję, że podoba Ci się sposób w jaki go prowadzę, a informacje które tu znajdziesz uznasz za przydatne. Jeśli chcesz ze mną pogadać, czegoś dopytać odnośnie artykułów zostaw pytanie w komentarzu albo skorzystaj z formularza kontaktowego! Miłego czytania!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.