NIEUCHRONNY PROCES

Szubienice, na których ginęli bohaterowie spi­sku międzypowstaniowego, porównywano do krzyża, a ich mę­czeńską drogę ku śmierci — do stacji Męki Pańskiej. Uwznio- ślenie, dokonywane przez serię aluzji do żywota Chrystusowe­go, dowodziło też nasilania się nastawień mesjanistycznych. Spisek wchodził w obręb oddziaływania ethosu mesjanistycznego. W jakimś sensie był to proces historycznie nieuchronny. Ethos spiskowy pozostawał w rażącej sprzeczności z ethosem rycerskim, to wiadomo. W spiskowym marzeniu o powstaniu kryło się uporczywe pragnienie wyjścia z podziemia i stoczenia otwartej bitwy z wrogiem. W przeddzień procesu Berezowskie­go Komitet Reprezentacyjny Wychodźstwa Polskiego, skupia­jący 1500 emigrantów, wystosował list do obrońcy romantycz­nego tyranobójcy. W piśmie tym w znamienny sposób zama­nifestowało się dążenie do utrzymania równowagi moralnej wobec mnożących się ataków na działania nielegalne jako nie­etyczne i do zachowania zasad moralności chrześcijańskiej: „Nie wahamy się przyjąć tego czynu [zamachu] — jako mani­festacji, nieodpowiedniej wprawdzie, ale zawsze jako mani­festacji krwawo przez Moskwę obrażonego uczucia sprawiedli­wości w masach narodu polskiego.

Witam! Ciesze się że znalazłeś chwilę, żeby zajrzeć na mojego bloga. Mam nadzieję, że podoba Ci się sposób w jaki go prowadzę, a informacje które tu znajdziesz uznasz za przydatne. Jeśli chcesz ze mną pogadać, czegoś dopytać odnośnie artykułów zostaw pytanie w komentarzu albo skorzystaj z formularza kontaktowego! Miłego czytania!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.