DOKUMENTY ŚLEDCZE

Dokumenty śledcze mogą odpowiedzieć m.in. na pytanie, czy uzasadnione są podobne określenia, a bywały one przecież nie­kiedy kwestionowane bądź też uznawane za zbyt mgliste i nie­precyzyjne.W nazwie „romantyczny spiskowiec” na plan pierwszy wy­suwa się termin: „romantyczny” — zwrot o wyraźnej prowe­niencji literackiej. Czy „romantyczny” oznacza zatem w tym wypadku: „uformowany przez literaturę”?W swych odkrywczych pracach dotyczących semiotyki za­chowania Jurij M. Lotman wprowadził interesującą klasyfi­kację stosunków między „literaturą” a „rzeczywistością” w no­wożytnych prądach literackich. Można byłoby jego pogląd streścić w następujący sposób: klasycyzm wprowadza nie­zmiernie ostro zaznaczoną, nieprzekraczalną granicę między sztuką a rzeczywistością — nigdy nie przenikają się one wza­jemnie; w romantyzmie sztuka staje się modelem i pro­gramem dla rzeczywistości: „Życie wybiera sobie sztukę jako wzór i usiłuje ją «naśladować»”; wreszcie w realizmie sto­sunki układają się wręcz odwrotnie — to życie tworzy wzory, które sztuka naśladuje. Teatralizacja życia, zachowywanie się w życiu jak na scenie, stanowi niezmiernie istotną cechę kul­tury romantycznej — romantyzm programowo narusza usta­nowioną przez klasycyzm granicę między sztuką a zachowa­niem życiowym.

Witam! Ciesze się że znalazłeś chwilę, żeby zajrzeć na mojego bloga. Mam nadzieję, że podoba Ci się sposób w jaki go prowadzę, a informacje które tu znajdziesz uznasz za przydatne. Jeśli chcesz ze mną pogadać, czegoś dopytać odnośnie artykułów zostaw pytanie w komentarzu albo skorzystaj z formularza kontaktowego! Miłego czytania!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.