CZĘŚĆ SKŁADOWA ŻYCIA

Spisek, mający na celu „wybicie się na niepodległość”, sta­nowił niezbędną część składową życia Polski porozbiorowej oraz literatury romantycznej, która stworzyła osobliwą „re- ligię patriotyzmu”. Spiskowcy nieraz bywali poetami-roman- tykami, poezja romantyczna zaś niejednokrotnie sterowała spi­skiem. Zależności między spiskiem a romantyzmem odznaczają się komplikacjami, właściwymi związkom literatury i życia. Dzięki odkryciu przez Władimira A. Djakowa z Moskwy w Cen­tralnym Państwowym Wojskowo-Historycznym Archiwum ZSRR obfitych dokumentów śledztwa prowadzonego w związ­ku z konspiracjami lat 1833—1849 na terenie Królestwa Kon­gresowego, możliwe jest obecnie dużo ściślejsze niż kiedy­kolwiek dotąd uchwycenie wzajemnego praktycznego współ­oddziaływania literatury romantycznej oraz konspiracji poli­tycznej. Tutaj jednak konieczne będzie ograniczenie się do paru jedynie kwestii, które pozwolą na ujawnienie raczej mo­że bardziej typu owych zależności niż całego ich konkretne­go — literackiego i historycznego — bogactwa.

Witam! Ciesze się że znalazłeś chwilę, żeby zajrzeć na mojego bloga. Mam nadzieję, że podoba Ci się sposób w jaki go prowadzę, a informacje które tu znajdziesz uznasz za przydatne. Jeśli chcesz ze mną pogadać, czegoś dopytać odnośnie artykułów zostaw pytanie w komentarzu albo skorzystaj z formularza kontaktowego! Miłego czytania!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.